Tiệc thử rượu Thăng Long- Hương mùa thu 2022

1.Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng Tạo
https://sohuutritue.net.vn/trai-nghiem-van-hoa-vang-tai-thang-long-winery-d151681.html
2.Báo Thương hiệu công luận
https://thuonghieucongluan.com.vn/tiec-thu-thang-long-huong-mua-thu-2022-tai-thang-long-winery-a182493.html
3.Báo Kinh tế xây dựng
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/trai-nghiem-van-hoa-vang-tai-thang-long-winery-670407.html
4.Báo Tuổi trẻ thủ đô
https://tuoitrethudo.com.vn/trai-nghiem-van-hoa-vang-tai-thang-long-winery-209766.html
5.Báo Doanh nghiệp hội nhập
https://doanhnghiephoinhap.vn/trai-nghiem-van-hoa-vang-tai-thang-long-winery.html
6.Báo Lao động thủ đô
https://laodongthudo.vn/trai-nghiem-van-hoa-vang-tai-thang-long-winery-148246.html
7.Tạp chí Thanh niên Việt
http://thanhnienviet.vn/2022/11/03/trai-nghiem-thang-long-huong-mua-thu-2022/
8.Báo Thương trường
https://thuongtruong.com.vn/news/trai-nghiem-thu-vi-cung-nhieu-san-pham-vang-thang-long-92391.html
9.Báo Năng lượng cuộc sống
http://www.nangluongcuocsong.vn/ket-noi/trai-nghiem-thu-vi-cung-nhieu-san-pham-vang-thang-long
10.Trang tin Vninfor.vn
https://vninfor.vn/trai-nghiem-van-hoa-vang-tai-thang-long-winery-758.html
11.Báo kinh tế và môi trường
https://ieem.vn/trai-nghiem-van-hoa-vang-tai-thang-long-winery-5684.html
12.Trang tin Kênh Hot
https://kenhhot.vn/trai-nghiem-van-hoa-vang-tai-thang-long-winery-31044.html
13.Tạp chí Chất lượng Việt Nam
https://m.vietq.vn/trai-nghiem-van-hoa-vang-thang-long—huong-mua-thu-2022-d205297.html
14.Báo pháp luật
https://m.baophapluat.vn/trai-nghiem-van-hoa-vang-thang-long-tai-thang-long-winery-post457327.html

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
0942829000
chat-active-icon