Quy chế làm việc và biểu quyết thể lệ bầu cử.BB họp ĐHCĐ.Nghị quyết ĐHCĐ tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2023

Quy chế làm việc và biểu quyết, thể lệ bầu cử, BB họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ tại cuộc họp DHĐCĐ thường niên 2023

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
0942829000
chat-active-icon