Lịch sử hình thành và phát triển:

 • Công ty CP Vang Thăng Long tiền thân là xí nghiệp nước giải khát Thăng Long ra đời ngày 24 tháng 3 năm 1989 trực thuộc công ty Rượu bia Hà Nội.
 • Ngày 16 tháng 8 năm 1993 đổi tên thành Công ty Rượu nước giải khát Thăng Long.
 • Năm 2001 thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Nhà nước, công ty chuyển thành Công ty CP Thăng Long với số vốn điều lệ ban đầu 11,6 tỷ đồng
 • Ngày 14/7/2005 cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội
 • Tháng 4 năm 2009 đổi tên thành Công ty CP Vang Thăng Long
 • Tháng 8 năm 2020, Công ty trở thành Công ty thành viên của Tập đoàn BRG.

Chiến lược phát triển Công ty:

 • Mở rộng hệ thống mạng lưới tiêu thụ trong nước
 • Phát triển hệ thống đại lý và hướng tới xuất khẩu ra thị trường quốc tế
 • Duy trì và không ngừng phát triển thương hiệu Vang Thăng Long có uy tín cao tại thị trường Việt Nam, trong khu vực và Châu Á.
 • Đầu tư, đổi mới dây chuyền thiết bị, công nghệ sản xuất
 • Nâng cao tay nghề, kỹ năng tăng tính chuyên nghiệp cho đội ngũ CBNV
 • Nhập khẩu các sản phẩm vang chất lượng cao
 • Mở rộng đầu tư xây dựng, kinh doanh văn phòng , nhà ở.