BAN LÃNH ĐẠO

HĐQT Công ty

 1. Ông Vũ Thanh Sơn: Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Nguyễn Thái Dũng: Thành viên HĐQT
 3. Ông Đinh Tiến Thành: Thành viên HĐQT
 4. Bà Nguyễn Hồng Hải: Thành viên HĐQT
 5. Bà Trương Thị Hoài Anh: Thành viên HĐQT

BKS Công ty

 1. Bà Trần Huệ Linh: Trưởng BKS
 2. Bà Bùi Hải Mừng: Thành viên BKS
 3. Bà Nguyễn Thu Hương: Thành viên BKS

Ban TGĐ Công ty

 1. Ông Đinh Tiến Thành: Tổng Giám đốc Công ty
 2. Bà Nguyễn THị Thu Hiền: Phó Tổng Giám đốc Công ty

CÁC PHÒNG BAN QUẢN LÝ CÔNG TY

 1. Phòng TC-HCTH

Trưởng Phòng: Ông Nguyễn Quang Vinh

ĐT: 0914122170

Email: nguyenquangvinh@vangthanglong.com.vn 

 1. Phòng TC-KT

Kế toán trưởng: Ông Nguyễn Hữu Khôi

ĐT: 0946600685

Email: nguyenhuukhoi@vangthanglong.com.vn 

 1. Phòng Kinh doanh

GĐKD kênh MT: Ông Nguyễn Hữu Việt

ĐT: 0904845168

Email: nguyenhuuviet@vangthanglong.com.vn

GĐKD kênh GT: Ông Đào Anh Vũ

ĐT: 0932768866

Email: daoanhvu@vangthanglong.com.vn

 1. Phòng Kho Vận

Trưởng Phòng: Ông Vũ Mạnh Hùng

ĐT: 0976184533

Email: vumanhhung@vangthanglong.com.vn

 1. Phòng CN-QLSX

GĐ PTSX: Bà Nguyễn Bích Thu

ĐT: 0903448562

Email: nguyenbichthu@vangthanglong.com.vn

Trưởng Phòng: Ông Phạm Xuân Thái

ĐT: 0912014679

Email: phamxuathai@vangthanglong.com.vn

 1. Phòng KCS

Trưởng Phòng: Bà Nguyễn Thu Thủy

ĐT: 0912223356

Email: nguyenthuthuy@vangthanglong.com.vn

 1. Phòng Cơ điện

Trưởng Phòng: Ông Phùng Minh Chiến

ĐT: 0916425367

Email: phungminhchien@vangthanglong.com.vn

 1. Chi nhánh Ninh Thuận

Giám đốc: Ông Đinh Xuân Tùng

ĐT: 0915759326

Email: dinhxuantung@vangthanglong.com.vn


CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN 

Công ty TNHH MTV Rượu Vang Thăng Long 

HĐTV Công ty

 1. Bà Dương Thị Lam: Chủ tịch HĐTV
 2. Ông Nguyễn Quang Vinh: Thành viên HĐTV

Ban GĐ Công ty

 1. Ông Nguyễn Quang Vinh: Giám đốc Công ty 

Công ty cổ phần Thương mại & Dịch vụ Vang Thăng Long

 HĐQT Công ty

 1. Bà Nguyễn Thu Thủy: Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Phạm Xuân Thái: Thành viên HĐQT
 3. Bà Bùi Hoàng Việt Anh: Thành viên HĐQT

Ban GĐ Công ty

 1. Ông Vũ Mạnh Hùng: Giám đốc Công ty

Ban Kiểm soát

 1. Bà Nguyễn Hồng Nhung: Trưởng BKS