DANH SÁCH BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY

HĐQT Công ty
1. Ông Vũ Thanh Sơn: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thái Dũng: Thành viên HĐQT
3. Bà Trương Thị Hoài Anh: Thành viên HĐQT
BKS Công ty
1. Bà Trần Huệ Linh: Trưởng BKS
2. Ông Đào Mạnh Hùng: Thành viên BKS
3. Ông Phạm Đình Tuấn: Thành viên BKS
Ban GĐ Công ty
1. Ông Đinh Tiến Thành: Giám đốc Công ty
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền: Phó Giám đốc Công ty

CÁC PHÒNG BAN QUẢN LÝ CÔNG TY

1. Phòng HCNS
Trưởng Phòng: Bà Cao Thị Thu Hà
ĐT: 0914333062
Email: ha.ctt@vangthanglong.com.vn

2. Phòng TC-KT
Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Hải hà
ĐT: 0983583727
Email: nguyenhaiha@vangthanglong.com.vn

3. Phòng Kinh doanh
GĐKD kênh MT: Ông Nguyễn Hữu Việt
ĐT: 0904845168
Email: nguyenhuuviet@vangthanglong.com.vn

GĐKD kênh GT: Ông Đào Anh Vũ
ĐT: 0932768866
Email: daoanhvu@vangthanglong.com.vn

4. Phòng Kho Vận
Trưởng Phòng: Ông Vũ Mạnh Hùng
ĐT: 0976184533
Email: vumanhhung@vangthanglong.com.vn

5. Phòng CN-QLSX
GĐ PTSX: Bà Nguyễn Bích Thu
ĐT: 0903448562
Email: nguyenbichthu@vangthanglong.com.vn

Trưởng Phòng: Ông Phạm Xuân Thái
ĐT: 0912014679
Email: phamxuathai@vangthanglong.com.vn

6. Chi nhánh Ninh Thuận
Giám đốc: Ông Đinh Xuân Tùng
ĐT: 0915759326
Email: dinhxuantung@vangthanglong.com.vn

CÔNG TY THÀNH VIÊN

Công ty TNHH MTV Rượu Vang Thăng Long

HĐTV Công ty
1. Bà Dương Thị Lam: Chủ tịch HĐTV
2. Ông Nguyễn Quang Vinh: Thành viên HĐTV
Ban GĐ Công ty
1. Ông Nguyễn Quang Vinh: Giám đốc Công ty