07.2023.CBTT-VTL Công bố thông tin bất thường Vv Giấy đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ tư số 05.2005.GCNCP-VSD-4 do VSD cấp ngày 28.05.2023 và Thông báo số 4770/VSD – ĐK.NV về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung

07.2023.CBTT-VTL Công bố thông tin bất thường Vv Giấy đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ tư số 05.2005.GCNCP-VSD-4 do VSD cấp ngày 28.05.2023

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
0942829000
chat-active-icon