cao sam han quoc, nam linh chi, cao linh chi, cao hong sam, cao hong sam han quoc

Thứ năm, 04 Tháng 9 2014 08:41

DANH SÁCH HĐQT NHIỆM KỲ 2013 - 2018

 

            Ngày 03/6/2014, Công ty CP vang Thăng Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với mục đích thảo luận và thông qua kết quả SX – KD năm tài chính 2013; phương hướng, nhiệm vụ SX – KD năm tài chính 2014; Thông qua kế hoạch tiền lương, phân phối lợi nhuận sau thuế, cổ tức, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT, lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ năng lực thực hiện công tác kiểm toán tài chính năm tài chính 2014, thực hiện các dự án, bầu thay thế đại diện vốn Nhà nước vào HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018, sửa đổi điều lệ Công ty CP Vang Thăng Long và những vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT.

            HĐQT mới nhiệm kỳ 2013 – 2018 ra mắt hội đồng cổ đông, bao gồm:.

        1. Ông Phạm Xuân Hà – Chủ tịch HĐQT

       2. Ông Hoàng Minh Thọ - Ủy viên HĐQT

       3. Ông Phạm Ngọc Quý - Ủy viên HĐQT

       4. Ông Trần Vũ Tuấn – Ủy viên HĐQT

       5. Bà Phan Thị Bích Ngọc - Ủy viên HĐQT

 

 

 

Read 1186 times Last modified on Thứ sáu, 05 Tháng 9 2014 06:43
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
Địa chỉ: số 3/191 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại :043.7533428 - 043.7535299
Email: vangthanglong@haprogroup.vn
Phát triển bởi HaproInfo JSC.