cao sam han quoc, nam linh chi, cao linh chi, cao hong sam, cao hong sam han quoc


Downloads
Tổng quan Tìm kiếm download Up
Chi tiết download
HƯỚNG DẪN CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
(0 votes)

1.THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

-       Tên tổ chức phát hành  : Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

-       Số lượng cổ phiếu phát hành   : 1.350.000 cổ phiếu

-       Giá phát hành   : 10.000 đồng/cổ phiếu

-       Tỷ lệ thực hiện   : 2:1 (Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

-       Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối lại cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn mức giá bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

-       Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 105 cổ phiếu của Công ty cổ phần Vang Thăng Long, sẽ được quyền mua: 105/2 x 1= 52,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được mua 52 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được cộng vào tổng số cổ phiếu lẻ của đợt chào bán và sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác. Số cổ phiếu phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

 

2.ĐỐI VỚI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐÃ LƯU KÝ

Đề nghị Quý cổ đông làm thủ tục đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (công ty chứng khoán) nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu VTL. Các mẫu biểu thực hiện quyền sẽ do Thành viên lưu ký cung cấp cho Quý cổ đông.

 

3.ĐỐI VỚI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CHƯA LƯU KÝ

3.1. Thủ tục thực hiện quyền mua:

Thời hạn thực hiện quyền mua: từ 16/03/2017 đến 05/04/2017.

v Trường hợp cổ đông nộp tiền mặt trực tiếp: đăng kí mua và nốp tiền mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Vang Thăng Long  

-         Điền vào mẫu Giấy đăng ký mua chứng khoán và nộp tiền trực tiếp tại Phòng tài chính kế toán Công ty.

-         Nội dung: “Cổ đông ....................................... CMND số:........................... ĐT liên lạc: ………………… nộp ................... VNĐ tiền mua ………..cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Vang Thăng Long”.

v Trường hợp cổ đông thực hiện quyền thông qua chuyển khoản:

-         Điền vào mẫu Giấy đăng ký mua chứng khoán và chuyển khoản tiền thực hiện quyền vào tài khoản:

ü Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Vang Thăng Long

ü Số tài khoản: 0041101105006

ü Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Tây Hồ.

-         Trên Ủy nhiệm chi hoặc Giấy nộp tiền phải ghi nội dung sau:

Nội dung: “Cổ đông ....................................... CMND số:........................... ĐT liên lạc: ………………… nộp ................... VNĐ tiền mua ………..cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Vang Thăng Long”

v Sau khi chuyển khoản, cổ đông gửi thư đảm bảo Giấy đăng ký mua chứng khoán, kèm theo Ủy nhiệm chi hoặc Giấy nộp tiền chứng minh đã nộp  tiền  mua cổ phiếu về  Phòng tài chính kế toán Công ty: Công ty cổ phần Vang Thăng Long, Số 3, ngõ 191 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội   (Nếu không đủ các chứng từ trên thì việc đặt mua của khách hàng coi như không hợp lệ).

 Lưu ý:

-         Để đảm bảo thời hạn thực hiện quyền, sau khi hoàn thành thủ tục thực hiện quyền, cổ đông có thể fax trước các giấy tờ nêu trên về Phòng tài chính kế toán Công ty : Công ty cổ phần Vang Thăng Long. Fax:  04. 3836 1898

-         Cổ đông có thể đăng ký thực hiện mua một phần hoặc mua hết số lượng cổ phần được mua trong Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu. 

3.2. Thủ tục cổ đông thực hiện chuyển nhượng quyền mua cho người khác (đối với chứng khoán chưa lưu ký):

Thời hạn chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 16/03/2017 đến ngày 29/03/2017.

Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng một phần quyền mua hoặc chuyển nhượng toàn bộ quyền mua cho người khác đến làm thủ tục tại Phòng tài chính kế toán Công ty: Công ty cổ phần Vang Thăng Long, Số 3, ngõ 191 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội     

-        Hồ sơ chuyển nhượng hợp lệ bao gồm

ü Giấy chuyển nhượng quyền mua cổ phần VTL (02 bản) theo mẫu, có chữ ký hợp lệ của người chuyển nhượng quyền và người nhận chuyển nhượng quyền mua.

ü Bản photo chứng minh thư của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng quyền mua.

-       Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng quyền trên thì nguời nhận chuyển nhượng (hoặc nguời chuyển nhượng nếu còn quyền mua chưa chuyển nhượng hết) hoàn thiện thủ tục mua theo đúng các yêu cầu như trong mục 1.

-       Trường hợp cổ đông ở xa không có điều kiện đến làm thủ tục chuyển nhượng quyền tại Công ty có thể làm Giấy uỷ quyền hợp lệ có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, phường, xã cho một người khác đến làm thủ tục.

Lưu ý: 

1.Trong trường hợp cổ đông thực hiện quyền từ xa: Toàn bộ hồ sơ chuyển nhượng quyền và thực hiện quyền mua phải được chuyển thư bảo đảm về: Phòng tài chính kế toán Công ty: Công ty cổ phần Vang Thăng Long, Số 3, ngõ 191 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội - Điện thoại: 04. 3753 4862

2.Đề nghị các cổ đông nộp đúng số tiền tương đương với số chứng khoán đặt mua đồng thời nộp đúng thời hạn đặt mua (từ 30/10/2015 đến 27/11/2015) như trong Thông báo thực hiện quyền mà cổ đông đã nhận được.

3.Mẫu Giấy đăng ký mua chứng khoán và Giấy chuyển nhượng quyền mua chứng khoán  được đăng tải trên website của Công ty: www.vanthanglong.com.vn  hoặc www.shbs.com.vn

 Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Vang Thăng Long, Số 3, ngõ 191 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội   Điện thoại: 04. 3753 4862
Data

Size 40.32 KB
Số lần download 257
Ngày tạo 2017-03-07 03:19:06
Created by admin

Download

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
Địa chỉ: số 3/191 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại :043.7533428 - 043.7535299
Email: vangthanglong@haprogroup.vn
Phát triển bởi HaproInfo JSC.