cao sam han quoc, nam linh chi, cao linh chi, cao hong sam, cao hong sam han quoc


Downloads
Tổng quan Tìm kiếm download Up
Chi tiết download
Công ty cổ phần Vang Thăng Long thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng
(0 votes)

1.     Tên tổ chức phát hành:                                Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

2.     Địa chỉ trụ sở chính:                      Số 3, ngõ 191 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

3.     Số điện thoại:                                                 04. 3753 4862                         Fax: 04. 3836 1898

4.     Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: không có

5.     Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB, số 2A Phạm Sư Mạnh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

6.     Cổ phiếu chào bán:

-        Tên cổ phiếu:                           Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

-        Loại cổ phiếu:                          Cổ phiếu phổ thông

-        Mệnh giá:                                                 10.000 đồng/cổ phần

-        Đối tượng phát hành:             Cổ đông hiện hữu

-        Số lượng đăng ký chào bán: 1.350.000 cổ phiếu

-        Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

-        Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:

  • Số lượng cổ phần mỗi cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
  • Số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết (nếu có), sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
  • Cổ phiếu phân phối lại bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ hoàn thành đợt chào bán

7.     Khối lượng vốn cần huy động: 13.500.000.000 đồng

8.     Mục đích huy động vốn: Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động phực vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường của Công ty. Cụ thể: (i) Đầu tư mở rộng hệ thống phân phối, (ii) Nhập nguyên vật liệu, (iii) Nghiên cứu sản phẩm

9.     Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

10.  Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không có

11.  Thời hạn nhận đăng ký mua:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2017
  • Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ ngày 16/03/2017 đến ngày 29/03/2017, Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần. (Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác)
  • Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần:  từ ngày 16/03/2017 đến ngày 05/04/2017

12.  Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

-        Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

  • Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.
  • Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Vang Thăng Long - Số 3, ngõ 191 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội (Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trên website của Công ty)

-        Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

ü Website Công ty cổ phần Vang Thăng Long: www.vangthanglong.com.vn

ü Website Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB: www.shbs.com.vn

13.       Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

-        Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Vang Thăng Long

-        Tài khoản số: 0041101105006

-        Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Tây Hồ.

Tài liệu đăng web:

a.    Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán - UBCK

b.    Bản cáo bạch Phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được UBCK Nhà nước phê duyệt.
Data

Size 2.13 MB
Số lần download 240
Ngày tạo 2017-02-22 04:13:48
Created by admin
Changed at 2017-02-22 05:03:31
Modified by admin

Download

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
Địa chỉ: số 3/191 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại :043.7533428 - 043.7535299
Email: vangthanglong@haprogroup.vn
Phát triển bởi HaproInfo JSC.