cao sam han quoc, nam linh chi, cao linh chi, cao hong sam, cao hong sam han quoc


Downloads
Tổng quan Tìm kiếm download Up
Chuyên mục: Thông báo cổ đông
Files:
Cv số 15 V/v Hủy thông báo số 13/TB-VTL-TC-HCTH ngày 06/5/2019 chốt danh sách CĐ thực hiện quyền dự ĐHCĐ năm 2019

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2019-05-15 08:35:16
466.04 KB
4
Thông báo số 05 V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2019-05-15 08:33:27
1.46 MB
4
Quyết định số 09A/QĐ-VTL-HĐQT v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2019-05-08 00:00:00
532.14 KB
11
Thông báo số 13 V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2019-05-07 00:00:00
785.5 KB
11
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 4 Năm 2018 ( 1/1/2019 - 31/3/2019 )

(0 votes)

Download

Mờivàođường link bêndưới
https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_clR6bnlLTlMyUk4wclMzMVEzZm85TU1tLTBB
Ngày tạo
Size
Số lần download
2019-04-26 00:00:00
10.82 KB
9
Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2018 ( 1/1/2019 - 31/3/2019 )

(0 votes)

Download

Mờivàođường link bêndưới
https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_LUR1MkdMZjdlSmJicTBab0IwVG9jX0E0VzJF
Ngày tạo
Size
Số lần download
2019-04-26 00:00:00
10.81 KB
9
Công văn số 12 V/v giải trình biến động về KQKD quý 4 năm 2018

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2019-04-26 00:00:00
664.43 KB
8
Quyết định của HĐQT Công ty CP Vang Thăng Long về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2019-04-19 00:00:00
391.15 KB
20
Quyết định số 07/QĐ-VTL-HĐQT v/v Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Đinh Tiến Thành kể từ ngày 01/04/2019

(0 votes)

Download

Quyết định số 07/QĐ-VTL-HĐQT v/v Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Đinh Tiến Thành kể từ ngày 01/04/2019
Ngày tạo
Size
Số lần download
2019-03-18 00:00:00
500.33 KB
36
Quyết định số 06/QĐ-VTL-HĐQT v/v Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Xuân Hà kể từ ngày 01/04/2019

(0 votes)

Download

Quyết định số 06/QĐ-VTL-HĐQT v/v Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Xuân Hà kể từ ngày 01/04/2019
Ngày tạo
Size
Số lần download
2019-03-18 00:00:00
379.1 KB
33
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
Địa chỉ: số 3/191 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại :043.7533428 - 043.7535299
Email: vangthanglong@haprogroup.vn
Phát triển bởi HaproInfo JSC.