cao sam han quoc, nam linh chi, cao linh chi, cao hong sam, cao hong sam han quoc


Downloads
Tổng quan Tìm kiếm download Up
Chuyên mục: Thông báo cổ đông
Files:
Công văn giải trình gửi Sở Giao dịch chứng khoán

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2020-07-03 00:00:00
1.21 MB
1
Báo Cáo Thường Niên Năm 2019

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2020-06-30 16:29:06
11.75 KB
3
Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2020-06-27 00:00:00
1.15 MB
2
Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2020

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2020-06-27 00:00:00
1.28 MB
4
Tờ trình tại ĐHĐCĐ năm 2020

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2020-06-10 00:00:00
917.62 KB
9
Đơn ứng cử tham gia HĐQT Công ty

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2020-06-10 00:00:00
37.5 KB
7
Đơn đề cử tham gia HĐQT Công ty

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2020-06-10 00:00:00
33.5 KB
7
Báo cáo của Ban điều hành trình ĐHĐCĐ năm 2020

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2020-06-10 00:00:00
1.65 MB
10
Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2020

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2020-06-19 05:33:23
1.14 MB
11
Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ năm 2020

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2020-06-10 00:00:00
1.75 MB
9
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
Địa chỉ: số 3/191 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại :043.7533428 - 043.7535299
Email: vangthanglong@haprogroup.vn
Phát triển bởi HaproInfo JSC.