cao sam han quoc, nam linh chi, cao linh chi, cao hong sam, cao hong sam han quoc


Downloads
Tổng quan Tìm kiếm download Up
Chuyên mục: Thông báo cổ đông
Files:
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty CP Vang Thăng Long

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-12-25 00:00:00
599.2 KB
34
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-12-03 00:00:00
600.44 KB
49
TB thay đổi mẫu giấy chứng nhận sở hữu CP mới

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-11-24 00:00:00
1.29 MB
48
Giải trình ý kiến kiểm toán và số liệu tài chính tại BCTC soát xét bán niên 2018 của Công ty CP Vang Thăng Long Vùng tệp đính kèm

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-11-24 00:00:00
1.11 MB
49
Báo cáo kiểm toán soát xét hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-11-20 00:00:00
1.06 MB
50
Báo cáo kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2018

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-11-20 00:00:00
1.06 MB
51
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Giữa Niên Độ ( kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2018 đã soát xét )

(0 votes)

Download

Mờivàođường link bêndưới
https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_X1BFcHAxa0xpYzNJdEFYV3RMWVNzNzZtWEdz
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-11-24 00:00:00
10.6 KB
59
Báo Cáo Tài Chính Riêng Giữa Niên Độ ( kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2018 đã soát xét)

(0 votes)

Download

Mờivàođường link bêndưới
https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_eklCbEZmOGpTYV9qdWplTnR6aW9zdEg4X1N3
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-11-24 00:00:00
10.8 KB
58
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiểu có quyền biểu quyết đang lưu hành

(0 votes)

Download

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiểu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-11-08 00:00:00
436.42 KB
59
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu đê tạm ứng cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

(0 votes)

Download

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu đê tạm ứng cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-11-08 00:00:00
1.49 MB
62
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
Địa chỉ: số 3/191 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại :043.7533428 - 043.7535299
Email: vangthanglong@haprogroup.vn
Phát triển bởi HaproInfo JSC.