cao sam han quoc, nam linh chi, cao linh chi, cao hong sam, cao hong sam han quoc


Downloads
Tổng quan Tìm kiếm download Up
Chuyên mục: Thông báo cổ đông
Files:
2018 Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty Cổ Phần Vang Thăng Long

(0 votes)

Download

Mờivàođường link bêndưới
https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_b3JJWmo1eVJLZ05KMVZBZkR2V201QktqdXhR
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-06-11 00:00:00
12.01 KB
2
2018 Quy Chế Công Bố Thông Tin Công Ty Cổ Phần Vang Thăng Long

(0 votes)

Download

Mờivàođường link bêndưới
https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_LXU3TEFsY1NhWTBUenlPX1FFZUhlSVJzc2xv
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-07-11 00:00:00
12.01 KB
2
2018 Công văn số 23 Giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN tại BCTC năm tài chính 2017

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-07-03 01:35:05
1.14 MB
16
2018 BC Thường Niên Năm Tài Chính 2017 ( Từ 1/4/2017 -31/3/2018)

(0 votes)

Download

Mờivàođường link bêndưới
https://drive.google.com/open?id=1GkXcRdnLWKJnpdm2usS_yj0zG-LGblKr
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-06-28 01:35:47
10.81 KB
20
2018 BCTC Riêng Công Ty CP VTL kết thúc ngày 31/3/2018

(0 votes)

Download

Mờivàođường link bêndưới
https://drive.google.com/open?id=1mZVcu6GLLQV6OiavR6xTlL_8IylK-iRw
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-06-20 06:17:24
10.81 KB
24
2018 BCTC Hợp Nhất Công Ty CP VTL kết thúc tại ngày 31/3/2018

(0 votes)

Download

Mờivàođường link bêndưới
https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_RnB2TURQT2dpZDlqUlNtTEx1aE9CV0cyYTZn
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-06-20 06:13:32
10.83 KB
23
2018 Biên Bản Họp Ban Kiểm Soát Công Ty CP Vang Thăng Long

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-06-20 06:11:04
460.27 KB
27
2018 Công Văn Số 21 V/v Giải Trình Số Liệu Tài Chính Tại BCTC 2017

(0 votes)

Download

Mờivàođường link bêndưới
https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_b3FJX0E1YUpscW5GZ0hRM1BqajVOMkRzSHFV
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-06-20 06:05:59
10.82 KB
24
2018 Nghị Quyết 01 V/v Bầu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Vang Thăng Long

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-06-12 00:00:00
618.86 KB
37
2018 Quyết Định Số 03 V/v Cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Vang Thăng Long

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-06-12 00:00:00
875.49 KB
33
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
Địa chỉ: số 3/191 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại :043.7533428 - 043.7535299
Email: vangthanglong@haprogroup.vn
Phát triển bởi HaproInfo JSC.