cao sam han quoc, nam linh chi, cao linh chi, cao hong sam, cao hong sam han quoc


Downloads
Tổng quan Tìm kiếm download Up
Chuyên mục: Thông báo cổ đông
Files:
Công Văn Chấp Thuận Báo Cáo Kết Quả Phát Hành Cổ Phiếu

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2017-05-10 11:18:18
592.2 KB
314
Giấy mời, giấy ủy quyền, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2017

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2017-05-08 09:12:38
1.51 MB
314
Thông Báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2017

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2017-04-28 02:23:23
986.89 KB
282
Công Bố Thông Tin Thay Đổi Số Lượng Cổ Phiếu Có Quyền Biểu Quyết Đang Lưu Hành

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2017-04-26 09:12:44
583.82 KB
290
Báo Cáo Kết Quả Chào Bán Cổ Phiếu Ra Công Chúng

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2017-04-26 09:11:49
2.11 MB
297
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 4 Năm 2016 ( 01/01/2017 - 31/03/2017 )

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2017-04-26 09:07:28
4.41 MB
311
Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2016 ( 01/01/2017 - 31/03/2017 )

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2017-04-26 09:06:14
13.42 MB
328
Nghị Quyết HĐQT V/v Chào bán số cổ phần chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2017-04-21 04:03:31
1.39 MB
289
HƯỚNG DẪN CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

(0 votes)

Download

1.THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

-       Tên tổ chức phát hành  : Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

-       Số lượng cổ phiếu phát hành   : 1.350.000 cổ phiếu

-       Giá phát hành   : 10.000 đồng/cổ phiếu

-       Tỷ lệ thực hiện   : 2:1 (Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

-       Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối lại cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn mức giá bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

-       Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 105 cổ phiếu của Công ty cổ phần Vang Thăng Long, sẽ được quyền mua: 105/2 x 1= 52,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được mua 52 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được cộng vào tổng số cổ phiếu lẻ của đợt chào bán và sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác. Số cổ phiếu phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

 

2.ĐỐI VỚI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐÃ LƯU KÝ

Đề nghị Quý cổ đông làm thủ tục đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (công ty chứng khoán) nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu VTL. Các mẫu biểu thực hiện quyền sẽ do Thành viên lưu ký cung cấp cho Quý cổ đông.

 

3.ĐỐI VỚI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CHƯA LƯU KÝ

3.1.Thủ tục thực hiện quyền mua:

Thời hạn thực hiện quyền mua: từ 16/03/2017 đến 05/04/2017.

vTrường hợp cổ đông nộp tiền mặt trực tiếp: đăng kí mua và nốp tiền mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Vang Thăng Long  

-         Điền vào mẫu Giấy đăng ký mua chứng khoán và nộp tiền trực tiếp tại Phòng tài chính kế toán Công ty.

-         Nội dung: “Cổ đông ....................................... CMND số:........................... ĐT liên lạc: ………………… nộp ................... VNĐ tiền mua ………..cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Vang Thăng Long”.

vTrường hợp cổ đông thực hiện quyền thông qua chuyển khoản:

-         Điền vào mẫu Giấy đăng ký mua chứng khoán và chuyển khoản tiền thực hiện quyền vào tài khoản:

üChủ tài khoản: Công ty cổ phần Vang Thăng Long

üSố tài khoản: 0041101105006

üTại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Tây Hồ.

-         Trên Ủy nhiệm chi hoặc Giấy nộp tiền phải ghi nội dung sau:

Nội dung: “Cổ đông ....................................... CMND số:........................... ĐT liên lạc: ………………… nộp ................... VNĐ tiền mua ………..cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Vang Thăng Long”

vSau khi chuyển khoản, cổ đông gửi thư đảm bảo Giấy đăng ký mua chứng khoán, kèm theo Ủy nhiệm chi hoặc Giấy nộp tiền chứng minh đã nộp  tiền  mua cổ phiếu về  Phòng tài chính kế toán Công ty: Công ty cổ phần Vang Thăng Long, Số 3, ngõ 191 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội   (Nếu không đủ các chứng từ trên thì việc đặt mua của khách hàng coi như không hợp lệ).

*  Lưu ý:

-         Để đảm bảo thời hạn thực hiện quyền, sau khi hoàn thành thủ tục thực hiện quyền, cổ đông có thể fax trước các giấy tờ nêu trên về Phòng tài chính kế toán Công ty : Công ty cổ phần Vang Thăng Long. Fax:  04. 3836 1898

-         Cổ đông có thể đăng ký thực hiện mua một phần hoặc mua hết số lượng cổ phần được mua trong Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu. 

3.2.Thủ tục cổ đông thực hiện chuyển nhượng quyền mua cho người khác (đối với chứng khoán chưa lưu ký):

Thời hạn chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 16/03/2017 đến ngày 29/03/2017.

Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng một phần quyền mua hoặc chuyển nhượng toàn bộ quyền mua cho người khác đến làm thủ tục tại Phòng tài chính kế toán Công ty: Công ty cổ phần Vang Thăng Long, Số 3, ngõ 191 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội     

-        Hồ sơ chuyển nhượng hợp lệ bao gồm

üGiấy chuyển nhượng quyền mua cổ phần VTL (02 bản) theo mẫu, có chữ ký hợp lệ của người chuyển nhượng quyền và người nhận chuyển nhượng quyền mua.

üBản photo chứng minh thư của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng quyền mua.

-       Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng quyền trên thì nguời nhận chuyển nhượng (hoặc nguời chuyển nhượng nếu còn quyền mua chưa chuyển nhượng hết) hoàn thiện thủ tục mua theo đúng các yêu cầu như trong mục 1.

-       Trường hợp cổ đông ở xa không có điều kiện đến làm thủ tục chuyển nhượng quyền tại Công ty có thể làm Giấy uỷ quyền hợp lệ có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, phường, xã cho một người khác đến làm thủ tục.

Lưu ý: 

1.Trong trường hợp cổ đông thực hiện quyền từ xa: Toàn bộ hồ sơ chuyển nhượng quyền và thực hiện quyền mua phải được chuyển thư bảo đảm về: Phòng tài chính kế toán Công ty:Công ty cổ phần Vang Thăng Long, Số 3, ngõ 191 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội - Điện thoại: 04. 3753 4862

2.Đề nghị các cổ đông nộp đúng số tiền tương đương với số chứng khoán đặt mua đồng thời nộp đúng thời hạn đặt mua (từ 30/10/2015 đến 27/11/2015) như trong Thông báo thực hiện quyền mà cổ đông đã nhận được.

3.Mẫu Giấy đăng ký mua chứng khoán Giấy chuyển nhượng quyền mua chứng khoán  được đăng tải trên website của Công ty: www.vanthanglong.com.vn  hoặc www.shbs.com.vn

 Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Phòng tài chính kế toánCông ty cổ phần Vang Thăng Long, Số 3, ngõ 191 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội   . Điện thoại: 04. 3753 4862
Ngày tạo
Size
Số lần download
2017-03-07 03:19:06
40.32 KB
331
VTL: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu

(0 votes)

Download

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Vang Thăng Long
 
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vang Thăng Long
 
Mã chứng khoán:
VTL
 
Mã ISIN:
VN000000VTL7
 
Mệnh giá:
10,000 đồng
 
Sàn giao dịch:
HNX
 
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
 
Ngày đăng ký cuối cùng:
08/03/2017
 
- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
- Mã quyền mua: MIRVTL171
- Mã ISIN quyền mua: VNMIRVTL1713            
 (Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua 16/03/2017; ngày hiệu lực hủy mã quyền mua 11/04/2017)
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 1.350.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn: Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu không bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có), sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phân phối lại bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 105 cổ phiếu của Công ty cổ phần Vang Thăng Long, sẽ được quyền mua: 105/2 x 1= 52,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì cổ  đông Nguyễn Văn A sẽ được mua 52 cổ phiếu.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 16/03/2017 đến ngày 29/03/2017
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 16/03/2017 đến ngày 05/04/2017
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Vang Thăng Long - Số 3, ngõ 191 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán của TCPH:
+     Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Vang Thăng Long
+     Số TK: 0041101105006
+     Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Tây Hồ
Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý  đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 10/03/2017
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA MÃ CHỨNG KHOÁN VTL

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vang Thăng Long
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2017
- Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: Chậm nhất vào 15h ngày 10/03/2017.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 16/03/2017 đến ngày 29/03/2017
- Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 16/03/2017 đến ngày 05/04/2017
- Thời hạn TVLK nộp Hồ sơ đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho VSD: 10/04/2017
- Tài khoản VSD nhận tiền đặt mua:
+ Số hiệu tài khoản: 122.10.00.0173177
+ Tên tài khoản: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà ThànhNgày tạo
Size
Số lần download
2017-02-25 11:51:43
11.53 KB
325
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
Địa chỉ: số 3/191 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại :043.7533428 - 043.7535299
Email: vangthanglong@haprogroup.vn
Phát triển bởi HaproInfo JSC.