cao sam han quoc, nam linh chi, cao linh chi, cao hong sam, cao hong sam han quoc


Downloads
Tổng quan Tìm kiếm download Up
Chuyên mục: Thông báo cổ đông
Files:
Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới

https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_SUFiYnlRV29DRDRDTi1YaVM4eGUxVXhHSzlF
Ngày tạo
Size
Số lần download
2016-02-22 00:00:00
11.89 KB
208
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 12

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới

https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_OC1qVGlMdjZGNTFKMnVXSWlIOG5HR2xBaWJB
Ngày tạo
Size
Số lần download
2017-09-23 00:00:00
11.9 KB
207
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới

https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_NW9zMVNBTlI4OWx5aFFNaWw4MmFGZ29GZTdv
Ngày tạo
Size
Số lần download
2017-07-17 00:00:00
11.83 KB
208
Giải trình biến động số liệu trên BCTC quý 1/2017

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới

https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_bEhqUFRPZUdZRkRqbjhfT2VLX0lIeHJKT1cw
Ngày tạo
Size
Số lần download
2017-07-24 00:00:00
11.83 KB
211
Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-CPVTL-HĐQT ngày 31/10/2016 về việc thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới

https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_VEliSjQzejlRUXJUYkFhLVJjVzVWb1BhN2dV
Ngày tạo
Size
Số lần download
2016-11-01 00:00:00
11.83 KB
203
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017 (từ 01/04/2017 đến 30/06/2017)

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới

https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_U056N0QwaWpGVkJXT1JHOVF1cmNWN09NSWNz
Ngày tạo
Size
Số lần download
2017-07-24 00:00:00
11.83 KB
207
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1/2017 (từ 01/04/2017 đến 30/06/2017)

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới

https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_SzNwN3BIRGFuVHFQcmM5QWlzSXlFcFlMbjZV
Ngày tạo
Size
Số lần download
2017-07-24 00:00:00
11.9 KB
213
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới

https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_SVlwN0RSa3dCVUdtZnF2bUE4dXlFRkFXRG5n
Ngày tạo
Size
Số lần download
2016-01-13 00:00:00
11.82 KB
208
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016 (từ 01/10/2016 đến 31/12/2016)

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới

https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_Tno2c3dqeTBSeVRHTjZkYlliOTFaVlpkaUh3
Ngày tạo
Size
Số lần download
2017-01-14 00:00:00
11.83 KB
206
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3/2016 (từ 01/10/2016 đến 31/12/2016)

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới

https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_aDk1amUtVFRjZGQ3TGE2VFJxUEJsa1FhOVdV
Ngày tạo
Size
Số lần download
2017-01-14 00:00:00
11.83 KB
209
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
Địa chỉ: số 3/191 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại :043.7533428 - 043.7535299
Email: vangthanglong@haprogroup.vn
Phát triển bởi HaproInfo JSC.