cao sam han quoc, nam linh chi, cao linh chi, cao hong sam, cao hong sam han quoc


Downloads
Tổng quan Tìm kiếm download Up
Chuyên mục: Thông báo cổ đông
Files:
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2017

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới

https://drive.google.com/open?id=1FINGLUfplZmM2AW9IenTz__RBk784DCz
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-04-26 07:49:10
10.62 KB
163
Quyết Định sô 34 V/v : Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-04-20 07:46:44
552.07 KB
182
Gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018 của VTL

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-04-19 09:09:36
686.42 KB
171
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới

https://drive.google.com/file/d/1LuEwz-kLoGjiHcR2agot0tQcJ-Y3uxIU/view
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-01-26 06:40:41
10.57 KB
259
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới

https://drive.google.com/open?id=1i3ohIknfOkxc0Pif0LiyW5Dqvx1wD1UX
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-01-26 06:39:11
10.55 KB
265
Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Niêm Yết Năm 2017 ( Công Bố Thông Tin )

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-01-19 08:30:10
1.58 MB
270
Công Văn 83 V/v giải trình số liệu tài chính tại BCTC soát xét bán niên 2017 của Cty CP Vang Thăng Long

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2017-11-29 02:55:01
785.32 KB
313
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ ( kết thúc ngày 30/09/2017 )

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới để

tải Báo cáo tài chính hợp nhất

giữa niên độ ( kết thúc ngày

30/09/2017 )

https://drive.google.com/file/d/1Dr_5_hl9M3ItB0p5J6MANUXpy8fAhfjY/view
Ngày tạo
Size
Số lần download
2017-11-20 06:52:03
10.6 KB
300
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ ( kết thúc ngày 30/09/2017)

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới để

tải Báo cáo tài chính riêng giữa

niên độ ( kết thúc ngày

30/09/2017 ) 

https://drive.google.com/open?id=1xW2flftCceGZ45-6VCRqRFNwOvUct-4W
Ngày tạo
Size
Số lần download
2017-11-20 06:49:24
10.58 KB
298
Báo cáo tài chính công ty quý 2 năm 2017

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới để tải Báo Cáo Tài Chính Công ty Quý 2 /2017
https://drive.google.com/file/d/0B95_TETfxVAmZEs1bkcySF81SW8/view
Ngày tạo
Size
Số lần download
2017-10-28 03:30:39
10.29 KB
315
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
Địa chỉ: số 3/191 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại :043.7533428 - 043.7535299
Email: vangthanglong@haprogroup.vn
Phát triển bởi HaproInfo JSC.