cao sam han quoc, nam linh chi, cao linh chi, cao hong sam, cao hong sam han quoc


Downloads
Tổng quan Tìm kiếm download Up
Chuyên mục: Thông báo cổ đông
Files:
Báo cáo tài chính riêng 2015

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2015-05-18 06:31:28
16.46 MB
294
Báo cáo của Ban điều hành trình ĐHCĐ 2015

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2015-05-15 09:50:56
1.9 MB
268
Báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội đồng Cổ đông Công ty 2015

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2015-05-15 09:39:52
1.5 MB
253
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

(1 vote)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2015-05-15 09:31:37
6.24 MB
297
Thông báo chốt danh sách cổ đông để đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

(1 vote)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2015-04-08 07:36:52
797.04 KB
268
Công văn số 140/CPVTL-KT-TC v/v Giải trình ý kiến kiểm toán tại BCTC bán niên soát xét 6 tháng đầu năm 2014 (từ 01/4/2014 đến 30/9/2014)

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2014-11-29 02:44:30
556.63 KB
259
Công văn số 20/CPVTL-HĐQT và 21/CPVTL-HĐQT v/v Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Cửa hàng Kinh doanh tổng hợp và Chi nhánh Cửa hàng Đông Đô.

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2014-11-29 02:41:26
1.13 MB
257
Quyết định 19/NQ/CPVTL-HĐQT ngày 04/11/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vang Thăng Long về việc Bà Tô Thanh Huyền thôi giữ chức vụ Phó giám đốc phụ trách Công ty CP Vang Thăng Long

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2014-11-04 11:40:22
530.02 KB
271
Quyết định 18/NQ/CPVTL-HĐQT ngày 04/11/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vang Thăng Long về việc Chấm dứt HĐLĐ với Ông Vũ Minh Đức

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2014-11-04 10:07:16
567.69 KB
263
quyet_dinh_10_-_gop_von_thanh_lap_cty_tnhh_tm_va_dt_dia_oc_thang_long

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2014-09-03 06:52:57
846.68 KB
291
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
Địa chỉ: số 3/191 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại :043.7533428 - 043.7535299
Email: vangthanglong@haprogroup.vn
Phát triển bởi HaproInfo JSC.