cao sam han quoc, nam linh chi, cao linh chi, cao hong sam, cao hong sam han quoc


Downloads
Tổng quan Tìm kiếm download Up
Chuyên mục: Thông báo cổ đông
Files:
[ĐHCĐ 2018] Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới
https://drive.google.com/open?id=1XsEkpXFWWxTmbZl5zjbv_CyOSufYeiBW
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-29 00:00:00
13.24 KB
203
[ĐHCĐ 2018] Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Vang Thăng Long

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới
https://drive.google.com/open?id=1sUGgCgrtUjhMQk6ITGnHBx8VIAZgR4y5
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-29 00:00:00
13.24 KB
200
[ĐHCĐ 2018] Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát Tại ĐHCĐ Nhiệm Kỳ 2013-2018 và Năm tài chính 2017

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới
https://drive.google.com/open?id=1O2c_pVi136POaeHFfyuSGkOXSsI00MFv
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-29 00:00:00
10.72 KB
198
[ĐHCĐ 2018] Tờ Trình Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức Cho Cổ Đông Năm 2018

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới
https://drive.google.com/open?id=19zFc4LHNnvKj6zr3qPyo704JVLBLOqE-
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-29 00:00:00
10.73 KB
199
[ĐHCĐ 2018] Tờ Trình ĐHCĐ Thường Niên Năm 2018

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới
https://drive.google.com/open?id=1BTcurmYK0lccW2zGjLhdFbBNMOyuI2Ou
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-29 00:00:00
10.72 KB
200
[ĐHCĐ 2018] Báo Cáo Ban Điều Hành Trình ĐHĐCĐ -Kết Quả KD 2017 & Phương Hướng Nhiệm Vụ Giải Pháp 2018

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới
https://drive.google.com/open?id=1JlPyeN1lUD2MBh1jjU8D1ANNk4OiFlwG
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-29 00:00:00
10.72 KB
197
[ĐHCĐ 2018] Báo Cáo & Phương Hướng Hoạt Động Của HĐQTNhiệm Kỳ 2013-2018

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới
https://drive.google.com/open?id=1p6PBYpPiFbbvr99U0yMm1L4eT0PBHgXl
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-29 00:00:00
10.72 KB
196
[ĐHCĐ 2018] Nghị Quyết - Biên Bản Họp HĐQT Công Ty CP Vang Thăng Long 2018

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới
https://drive.google.com/open?id=1KiHUyttWJwJrzY4_J1-9W4EhLMR9Itm2
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-30 05:48:20
10.72 KB
204
[ĐHCĐ 2018] BIÊN BẢN HỌP NHÓM CĐ THAM GIA ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ HĐQT VÀ BKS

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-15 00:00:00
51 KB
198
[ĐHCĐ 2018] ĐƠN ĐỀ CỬ VÀO HĐQT CÔNG TY

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-15 00:00:00
28.5 KB
196
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
Địa chỉ: số 3/191 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại :043.7533428 - 043.7535299
Email: vangthanglong@haprogroup.vn
Phát triển bởi HaproInfo JSC.