cao sam han quoc, nam linh chi, cao linh chi, cao hong sam, cao hong sam han quoc

Downloads
Tổng quan Tìm kiếm download Up
Chuyên mục: Thông báo cổ đông
Files:
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

(1 vote)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2015-05-15 09:31:37
6.24 MB
201
Thông báo chốt danh sách cổ đông để đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

(1 vote)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2015-04-08 07:36:52
797.04 KB
182
Công văn số 140/CPVTL-KT-TC v/v Giải trình ý kiến kiểm toán tại BCTC bán niên soát xét 6 tháng đầu năm 2014 (từ 01/4/2014 đến 30/9/2014)

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2014-11-29 02:44:30
556.63 KB
178
Công văn số 20/CPVTL-HĐQT và 21/CPVTL-HĐQT v/v Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Cửa hàng Kinh doanh tổng hợp và Chi nhánh Cửa hàng Đông Đô.

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2014-11-29 02:41:26
1.13 MB
175
Quyết định 19/NQ/CPVTL-HĐQT ngày 04/11/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vang Thăng Long về việc Bà Tô Thanh Huyền thôi giữ chức vụ Phó giám đốc phụ trách Công ty CP Vang Thăng Long

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2014-11-04 11:40:22
530.02 KB
188
Quyết định 18/NQ/CPVTL-HĐQT ngày 04/11/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vang Thăng Long về việc Chấm dứt HĐLĐ với Ông Vũ Minh Đức

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2014-11-04 10:07:16
567.69 KB
180
quyet_dinh_10_-_gop_von_thanh_lap_cty_tnhh_tm_va_dt_dia_oc_thang_long

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2014-09-03 06:52:57
846.68 KB
207
vtl_-_nghi_quyet_dhdcd_thuong_nien_2014

(1 vote)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2014-09-03 06:52:57
0 B
231
quyet_dinh_hdqt_58

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2014-09-03 06:52:57
809.2 KB
210
giay_cn_dang_ky_dn_cty_cp_vtl_lan_11

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2014-09-03 06:52:57
1.96 MB
211
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
Địa chỉ: số 3/191 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại :043.7533428 - 043.7535299
Email: vangthanglong@haprogroup.vn
Phát triển bởi HaproInfo JSC.