cao sam han quoc, nam linh chi, cao linh chi, cao hong sam, cao hong sam han quoc


Downloads
Tổng quan Tìm kiếm download Up
Chuyên mục: Thông báo cổ đông
Files:
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới

https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_SVlwN0RSa3dCVUdtZnF2bUE4dXlFRkFXRG5n
Ngày tạo
Size
Số lần download
2016-01-13 00:00:00
11.82 KB
42
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016 (từ 01/10/2016 đến 31/12/2016)

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới

https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_Tno2c3dqeTBSeVRHTjZkYlliOTFaVlpkaUh3
Ngày tạo
Size
Số lần download
2017-01-14 00:00:00
11.83 KB
41
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3/2016 (từ 01/10/2016 đến 31/12/2016)

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới

https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_aDk1amUtVFRjZGQ3TGE2VFJxUEJsa1FhOVdV
Ngày tạo
Size
Số lần download
2017-01-14 00:00:00
11.83 KB
37
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2015 (từ 01/01/2016 đến 31/03/2016)

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới

https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_eEdTWWptaDVVMjh0Qzg2YWw0by1yV0NOU3k0
Ngày tạo
Size
Số lần download
2016-04-29 00:00:00
11.89 KB
38
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4/2015 (từ 01/01/2016 đến 31/03/2016)

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới

https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_aDhKUkNqemdNYk04ejczaVBJNWtTeElveE5J
Ngày tạo
Size
Số lần download
2016-04-29 00:00:00
11.83 KB
35
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới

https://drive.google.com/open?id=18YiCMACmVrxx0oOO_Cti58dK683aKPbs
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-04-26 08:06:34
10.63 KB
52
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2017

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới

https://drive.google.com/open?id=1FINGLUfplZmM2AW9IenTz__RBk784DCz
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-04-26 07:49:10
10.62 KB
48
Quyết Định sô 34 V/v : Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-04-20 07:46:44
552.07 KB
61
Gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018 của VTL

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-04-19 09:09:36
686.42 KB
55
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới

https://drive.google.com/file/d/1LuEwz-kLoGjiHcR2agot0tQcJ-Y3uxIU/view
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-01-26 06:40:41
10.57 KB
146
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
Địa chỉ: số 3/191 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại :043.7533428 - 043.7535299
Email: vangthanglong@haprogroup.vn
Phát triển bởi HaproInfo JSC.