cao sam han quoc, nam linh chi, cao linh chi, cao hong sam, cao hong sam han quoc


Downloads
Tổng quan Tìm kiếm download Up
Chuyên mục: Thông báo cổ đông
Files:
[ĐHCĐ 2018]SƠ YẾU LÝ LỊCH Ứng viên vào HĐQT Công ty cổ phần Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018 - 2023

(0 votes)

Download

SƠ YẾU LÝ LỊCH

PHAN THỊ BÍCH NGỌC
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-06-29 00:00:00
32.5 KB
152
[ĐHCĐ 2018]SƠ YẾU LÝ LỊCH Ứng viên vào HĐQT Công ty cổ phần Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018 - 2023

(0 votes)

Download

SƠ YẾU LÝ LỊCH

PHẠM NGỌC QUÝ
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-29 00:00:00
35 KB
151
[ĐHCĐ 2018]SƠ YẾU LÝ LỊCH Ứng viên vào HĐQT Công ty cổ phần Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018 - 2023

(0 votes)

Download

SƠ YẾU LÝ LỊCH

HOÀNG MINH THỌ
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-29 00:00:00
34 KB
149
[ĐHCĐ 2018]SƠ YẾU LÝ LỊCH Ứng viên vào HĐQT Công ty cổ phần Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018 - 2023

(0 votes)

Download

SƠ YẾU LÝ LỊCH

BÙI HOÀNG VIỆT ANH
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-29 00:00:00
33.5 KB
154
[ĐHCĐ 2018]SƠ YẾU LÝ LỊCH Ứng viên vào BKS Công ty cổ phần Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018 – 2023

(0 votes)

Download

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TRẦN THU HÀ
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-29 00:00:00
34 KB
156
[ĐHCĐ 2018]SƠ YẾU LÝ LỊCH Ứng viên vào BKS Công ty cổ phần Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018 – 2023

(0 votes)

Download

SƠ YẾU LÝ LỊCH

PHẠM XUÂN THÁI
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-29 00:00:00
34.5 KB
151
[ĐHCĐ 2018]SƠ YẾU LÝ LỊCH Ứng viên vào BKS Công ty cổ phần Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018 – 2023

(0 votes)

Download

SƠ YẾU LÝ LỊCH

PHẠM THỊ NGỌC LAN 
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-29 00:00:00
33.5 KB
147
[ĐHCĐ 2018] Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới
https://drive.google.com/open?id=1XsEkpXFWWxTmbZl5zjbv_CyOSufYeiBW
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-29 00:00:00
13.24 KB
156
[ĐHCĐ 2018] Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Vang Thăng Long

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới
https://drive.google.com/open?id=1sUGgCgrtUjhMQk6ITGnHBx8VIAZgR4y5
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-29 00:00:00
13.24 KB
153
[ĐHCĐ 2018] Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát Tại ĐHCĐ Nhiệm Kỳ 2013-2018 và Năm tài chính 2017

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới
https://drive.google.com/open?id=1O2c_pVi136POaeHFfyuSGkOXSsI00MFv
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-29 00:00:00
10.72 KB
150
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
Địa chỉ: số 3/191 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại :043.7533428 - 043.7535299
Email: vangthanglong@haprogroup.vn
Phát triển bởi HaproInfo JSC.