cao sam han quoc, nam linh chi, cao linh chi, cao hong sam, cao hong sam han quoc


Downloads
Tổng quan Tìm kiếm download Up
Chuyên mục: Thông báo cổ đông
Files:
[ĐHCĐ 2018] Nghị Quyết - Biên Bản Họp HĐQT Công Ty CP Vang Thăng Long 2018

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới
https://drive.google.com/open?id=1KiHUyttWJwJrzY4_J1-9W4EhLMR9Itm2
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-30 05:48:20
10.72 KB
31
[ĐHCĐ 2018] BIÊN BẢN HỌP NHÓM CĐ THAM GIA ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ HĐQT VÀ BKS

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-15 00:00:00
51 KB
33
[ĐHCĐ 2018] ĐƠN ĐỀ CỬ VÀO HĐQT CÔNG TY

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-15 00:00:00
28.5 KB
34
[ĐHCĐ 2018] ĐƠN ĐỀ CỬ VÀO BKS

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-15 00:00:00
33.5 KB
33
[ĐHCĐ 2018] SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT CÔNG TY

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-15 00:00:00
31.5 KB
34
[ĐHCĐ 2018] SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THAM GIA VÀO BKS CÔNG TY

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-15 00:00:00
31.5 KB
35
[ĐHCĐ 2018] Phiếu Biểu Quyết

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-15 00:00:00
32.5 KB
37
[ĐHCĐ 2018] Giấy mời họp - Giấy Ủy Quyền - Chương Trình Họp ĐHCĐ 2018

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới
https://drive.google.com/open?id=1jbpb7FKLX27CrA6c_6cgyF9No9qpgQwW
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-15 00:00:00
10.7 KB
38
Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2016

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới
https://drive.google.com/open?id=1_douPqLi9LpZ7Cm7btAMLfY_45c0pIbz
Ngày tạo
Size
Số lần download
2016-05-15 00:00:00
10.59 KB
40
BCTC HN Q4 Năm 2017

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-18 01:06:17
10.62 KB
42
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
Địa chỉ: số 3/191 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại :043.7533428 - 043.7535299
Email: vangthanglong@haprogroup.vn
Phát triển bởi HaproInfo JSC.