cao sam han quoc, nam linh chi, cao linh chi, cao hong sam, cao hong sam han quoc


Downloads
Tổng quan Tìm kiếm download Up
Chuyên mục: Thông báo cổ đông
Files:
2018 Nghị Quyết 01 V/v Bầu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Vang Thăng Long

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-06-12 00:00:00
618.86 KB
161
2018 Quyết Định Số 03 V/v Cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Vang Thăng Long

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-06-12 00:00:00
875.49 KB
163
2018 Quyết Định Số 02 V/v Bổ nhiệm chức vụ người phụ trách quản trị Công ty CP Vang Thăng Long

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-06-12 00:00:00
604 KB
158
2018 Quyết Định Số 01 V/v Bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Vang Thăng Long

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-06-12 00:00:00
562.23 KB
157
[2018] Công văn số 15 V/v Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới
https://drive.google.com/open?id=1MKDt9rdnGYoO4Z8MxpQEN00SLF7rfs3r
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-06-12 01:27:56
10.66 KB
147
[ĐHCĐ 2018] Biên Bản Họp ĐHCĐ Thường Niên Năm 2018

(0 votes)

Download

Mờivàođường link bêndưới
https://drive.google.com/open?id=1wk5CyxsQTvaf-rGm-rTUjxoDTkkaDxJH
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-06-06 06:49:43
10.77 KB
149
[ĐHCĐ 2018] Nghị Quyết ĐHCĐ Thường Niên Năm 2018

(0 votes)

Download

Mờivàođường link bêndưới
https://drive.google.com/open?id=1OFPRC05XdYCLkBF5RzEPelG4lPa5Cm_H
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-06-06 06:46:55
10.78 KB
148
[ĐHCĐ 2018] Tờ Trình Phướng Án Phát Hành Cổ Phiếu Theo Chương Trình Chọn Lựa Cho Người Lao Động

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới
https://drive.google.com/open?id=16vQRA-W9hkTfkFskvGdT1INfW8FMFwhr
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-29 00:00:00
11.96 KB
157
[ĐHCĐ 2018]SƠ YẾU LÝ LỊCH Ứng viên vào HĐQT Công ty cổ phần Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018 - 2023

(0 votes)

Download

SƠ YẾU LÝ LỊCH

PHẠM XUÂN HÀ
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-29 00:00:00
36.5 KB
167
[ĐHCĐ 2018]SƠ YẾU LÝ LỊCH Ứng viên vào HĐQT Công ty cổ phần Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018 - 2023

(0 votes)

Download

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TRẦN VŨ TUẤN
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-29 00:00:00
35.5 KB
155
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
Địa chỉ: số 3/191 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại :043.7533428 - 043.7535299
Email: vangthanglong@haprogroup.vn
Phát triển bởi HaproInfo JSC.