cao sam han quoc, nam linh chi, cao linh chi, cao hong sam, cao hong sam han quoc


Downloads
Tổng quan Tìm kiếm download Up
Chuyên mục: Thông báo cổ đông
Files:
Báo Cáo Tài Chính Riêng Giữa Niên Độ ( kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2018 đã soát xét)

(0 votes)

Download

Mờivàođường link bêndưới
https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_eklCbEZmOGpTYV9qdWplTnR6aW9zdEg4X1N3
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-11-24 00:00:00
10.8 KB
108
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiểu có quyền biểu quyết đang lưu hành

(0 votes)

Download

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiểu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-11-08 00:00:00
436.42 KB
106
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu đê tạm ứng cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

(0 votes)

Download

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu đê tạm ứng cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-11-08 00:00:00
1.49 MB
107
Cv Số 61 V/v Giải Trình Biến Độngvề KQKD quý 2/2018 BCTC Công Ty

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-10-29 02:32:48
1.04 MB
111
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2018

(0 votes)

Download

Mờivàođường link bêndưới
https://drive.google.com/open?id=15uHXDBQktpJyU1_P2qtzuyw1gCyBZ264
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-10-29 02:32:25
10.75 KB
111
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018

(0 votes)

Download

Mờivàođường link bêndưới
https://drive.google.com/open?id=1fw8WwbHjyFUu3AH-q4TIeKkUagfYuxoW
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-10-29 02:31:08
10.75 KB
107
Công Bố Thông Tin Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Thực Hiện Quyền Tạm Ứng Cổ Tức Năm 2018 Bằng Cổ Phiếu

(0 votes)

Download

Mờivàođường link bêndưới
https://drive.google.com/open?id=1nbyevS9NYnqNYFzdXnfTEIaOWKZyHmRE
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-10-18 06:34:34
10.75 KB
119
CBTT Phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

(0 votes)

Download

CBTT Phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty 
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-10-18 06:20:32
844.97 KB
119
Công văn của UBCKNN v/v phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2018 và ESOP của VTL

(0 votes)

Download

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức và ESOP năm 2018 số 06/2018/VTL ngày 1/8/2018 của CTCP Vang Thăng Long (mã CK: VTL) và các tài liệu giải trình đến ngày 8/10/2018. Phương án phát hành của công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/CPVTL-ĐHCĐ ngày 5/6/2018, nghị quyết HĐQT số 03/2018/NQ-HĐQT ngày 31/7/2018 về việc phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức và ESOP năm 2018 của Công ty và các quy định của pháp luật.
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-10-18 04:20:32
506.69 KB
120
Công văn số 35/CPVTL-TC-KT Đính chính Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Vang Thăng Long.

(0 votes)

Download

Công văn số 35/CPVTL-TC-KT Đính chính Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Vang Thăng Long.
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-08-23 00:00:00
727.51 KB
148
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
Địa chỉ: số 3/191 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại :043.7533428 - 043.7535299
Email: vangthanglong@haprogroup.vn
Phát triển bởi HaproInfo JSC.