cao sam han quoc, nam linh chi, cao linh chi, cao hong sam, cao hong sam han quoc


Downloads
Tổng quan Tìm kiếm download Up
Chuyên mục: Thông báo cổ đông
Files:
BCTC hợp nhất quý 3-2018

(0 votes)

Download

Mờivàođường link bêndưới
https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_ZncxTGFJX0hUSHRHVDNxY0RZa2VIYU4wUkRn
Ngày tạo
Size
Số lần download
2019-01-30 00:00:00
10.8 KB
43
BCTC quý 3-2018 (Cty mẹ)

(0 votes)

Download

Mờivàođường link bêndưới
https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_UTI4aXZwSXRmY0JwVHMyTkpaNkFFaGhIcExR
Ngày tạo
Size
Số lần download
2019-01-30 00:00:00
10.81 KB
42
Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2018

(0 votes)

Download

Mờivàođường link bêndưới
https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_TlpzcDNQZmZYRk9LTUlLdWk2aUVuZDhtT0U4
Ngày tạo
Size
Số lần download
2019-01-26 00:00:00
10.82 KB
45
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty CP Vang Thăng Long

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-12-25 00:00:00
599.2 KB
88
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-12-03 00:00:00
600.44 KB
99
TB thay đổi mẫu giấy chứng nhận sở hữu CP mới

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-11-24 00:00:00
1.29 MB
104
Giải trình ý kiến kiểm toán và số liệu tài chính tại BCTC soát xét bán niên 2018 của Công ty CP Vang Thăng Long Vùng tệp đính kèm

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-11-24 00:00:00
1.11 MB
102
Báo cáo kiểm toán soát xét hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-11-20 00:00:00
1.06 MB
100
Báo cáo kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2018

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-11-20 00:00:00
1.06 MB
105
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Giữa Niên Độ ( kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2018 đã soát xét )

(0 votes)

Download

Mờivàođường link bêndưới
https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_X1BFcHAxa0xpYzNJdEFYV3RMWVNzNzZtWEdz
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-11-24 00:00:00
10.6 KB
108
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
Địa chỉ: số 3/191 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại :043.7533428 - 043.7535299
Email: vangthanglong@haprogroup.vn
Phát triển bởi HaproInfo JSC.