cao sam han quoc, nam linh chi, cao linh chi, cao hong sam, cao hong sam han quoc


Downloads
Tổng quan Tìm kiếm download Up
Chuyên mục: Thông báo cổ đông
Files:
[2018] Công văn số 15 V/v Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới
https://drive.google.com/open?id=1MKDt9rdnGYoO4Z8MxpQEN00SLF7rfs3r
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-06-12 01:27:56
10.66 KB
24
[ĐHCĐ 2018] Biên Bản Họp ĐHCĐ Thường Niên Năm 2018

(0 votes)

Download

Mờivàođường link bêndưới
https://drive.google.com/open?id=1wk5CyxsQTvaf-rGm-rTUjxoDTkkaDxJH
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-06-06 06:49:43
10.77 KB
29
[ĐHCĐ 2018] Nghị Quyết ĐHCĐ Thường Niên Năm 2018

(0 votes)

Download

Mờivàođường link bêndưới
https://drive.google.com/open?id=1OFPRC05XdYCLkBF5RzEPelG4lPa5Cm_H
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-06-06 06:46:55
10.78 KB
32
[ĐHCĐ 2018] Tờ Trình Phướng Án Phát Hành Cổ Phiếu Theo Chương Trình Chọn Lựa Cho Người Lao Động

(0 votes)

Download

Mời vào đường link bên dưới
https://drive.google.com/open?id=16vQRA-W9hkTfkFskvGdT1INfW8FMFwhr
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-29 00:00:00
11.96 KB
33
[ĐHCĐ 2018]SƠ YẾU LÝ LỊCH Ứng viên vào HĐQT Công ty cổ phần Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018 - 2023

(0 votes)

Download

SƠ YẾU LÝ LỊCH

PHẠM XUÂN HÀ
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-29 00:00:00
36.5 KB
35
[ĐHCĐ 2018]SƠ YẾU LÝ LỊCH Ứng viên vào HĐQT Công ty cổ phần Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018 - 2023

(0 votes)

Download

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TRẦN VŨ TUẤN
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-29 00:00:00
35.5 KB
33
[ĐHCĐ 2018]SƠ YẾU LÝ LỊCH Ứng viên vào HĐQT Công ty cổ phần Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018 - 2023

(0 votes)

Download

SƠ YẾU LÝ LỊCH

PHAN THỊ BÍCH NGỌC
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-06-29 00:00:00
32.5 KB
28
[ĐHCĐ 2018]SƠ YẾU LÝ LỊCH Ứng viên vào HĐQT Công ty cổ phần Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018 - 2023

(0 votes)

Download

SƠ YẾU LÝ LỊCH

PHẠM NGỌC QUÝ
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-29 00:00:00
35 KB
29
[ĐHCĐ 2018]SƠ YẾU LÝ LỊCH Ứng viên vào HĐQT Công ty cổ phần Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018 - 2023

(0 votes)

Download

SƠ YẾU LÝ LỊCH

HOÀNG MINH THỌ
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-29 00:00:00
34 KB
29
[ĐHCĐ 2018]SƠ YẾU LÝ LỊCH Ứng viên vào HĐQT Công ty cổ phần Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018 - 2023

(0 votes)

Download

SƠ YẾU LÝ LỊCH

BÙI HOÀNG VIỆT ANH
Ngày tạo
Size
Số lần download
2018-05-29 00:00:00
33.5 KB
30
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
Địa chỉ: số 3/191 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại :043.7533428 - 043.7535299
Email: vangthanglong@haprogroup.vn
Phát triển bởi HaproInfo JSC.