cao sam han quoc, nam linh chi, cao linh chi, cao hong sam, cao hong sam han quoc


Downloads
Tổng quan Tìm kiếm download Up
Chuyên mục: Thông báo cổ đông
Files:
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP Vang Thăng Long thay đổi lần thứ 13

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2019-07-18 00:00:00
1.75 MB
1
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Vang Thăng Long

(0 votes)

Download

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Vang Thăng Long
Ngày tạo
Size
Số lần download
2019-06-26 00:00:00
1.52 MB
18
Báo Cáo Thường Niên 2018 của Công ty CP Vang Thăng Long

(0 votes)

Download

Mờivàođường link bêndưới
https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_OURjVEEwUWc0dWg0LW1oZGVDSFBsNWFwckNj
Ngày tạo
Size
Số lần download
2019-06-21 00:00:00
11.92 KB
20
Tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 của công ty CP Vang Thăng Long

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2019-06-24 13:56:23
1.61 MB
20
BCTC Riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2019

(0 votes)

Download

Mờivàođường link bêndưới
https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_UWV5WUZ1SzFhWGhHU2N4UGRJbVVRek10NEE4
Ngày tạo
Size
Số lần download
2019-06-14 00:00:00
10.58 KB
27
BCTC Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2019

(0 votes)

Download

Mờivàođường link bêndưới
https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_V2NOVWlZZjNKbFVXeV9sZEp1NGg0SnBHTkxN
Ngày tạo
Size
Số lần download
2019-06-14 00:00:00
10.83 KB
28
Cv số 22 V/v Giải trình số liệu tài chính tại BCTC năm tài chính 2018

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2019-06-14 00:00:00
912.89 KB
28
: Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT / BQS Nhiệm kỳ 2018- 2023 Công ty CP Vang Thăng Long

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2019-06-14 00:00:00
1.1 MB
31
Đơn đề cử thành viên HĐQT / BQS Nhiệm kỳ 2018- 2023 Công ty CP Vang Thăng Long

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2019-06-14 00:00:00
420.21 KB
29
Báo Cáo HĐ của HĐQT trong năm 2018 và phương hướng của HĐQT năm 2019

(0 votes)

Download

Mờivàođường link bêndưới
https://drive.google.com/open?id=0BwFWHIXDaMF_ZXh3VGtaa1kxZnVuV1h5NTRzMDI5UVFPekFJ
Ngày tạo
Size
Số lần download
2019-06-13 00:00:00
12.3 KB
27
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
Địa chỉ: số 3/191 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại :043.7533428 - 043.7535299
Email: vangthanglong@haprogroup.vn
Phát triển bởi HaproInfo JSC.