cao sam han quoc, nam linh chi, cao linh chi, cao hong sam, cao hong sam han quoc


Downloads
Tổng quan Tìm kiếm download Up
Chuyên mục: Thông báo cổ đông
Files:
Giải trình số liệu TC tại BCTC soát xét bán niên 2020 của Công ty CP Vang Thăng Long

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2020-12-03 00:00:00
1.28 MB
16
BCTC hợp nhất đã soát xét

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2020-11-28 00:00:00
11.42 KB
25
BCTC riêng đã được soát xét

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2020-11-28 00:00:00
11.4 KB
21
Giải trình ý kiến kiểm toán và số liệu tài chính tại BCTC soát xét bán niên 2020 của công ty CP Vang Thăng Long

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2020-11-27 00:00:00
1.59 MB
20
Báo cáo của kiểm toán soát xét BCTC hợp nhất của Công ty CP vang Thăng Long từ 01.04.2020 đến 30.09.2020

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2020-11-27 00:00:00
1023.02 KB
20
Báo cáo của kiểm toán soát xét BCTC riêng công ty CP vang Thăng Long từ 01.04.2020 đến 30.09.2020

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2020-11-26 00:00:00
1008.85 KB
18
Công bố thông tin bất thường

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2020-11-26 00:00:00
534.16 KB
18
BCTC Hợp nhất Quý II.2020

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2020-10-27 00:00:00
1.05 MB
20
Công văn giải trình

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2020-10-27 00:00:00
431.67 KB
18
Báo cáo tài chính quý 2

(0 votes)

Download
Ngày tạo
Size
Số lần download
2020-10-27 00:00:00
1.7 MB
18
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
Địa chỉ: số 3/191 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại :043.7533428 - 043.7535299
Email: vangthanglong@haprogroup.vn
Phát triển bởi HaproInfo JSC.